ASZF

Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Kézikocsi – Raklapemelő – Béka webáruház Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

(Hatályos 2013.06.01-től)

(A megrendelések menetéről és a webáruház használatáról itt tájékozódhat)

I. A szerződés alanyai

II. Szerződés tárgya és annak jellemzői

III. A szerződés területi hatálya

IV. Regisztráció

V. A szerződés létrejötte

VI. Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek

VII. A szerződéstől való elállás

VIII. Adatvédelem és hírlevél

IX. Szavatosság és jótállás

I.      A szerződés alanyai

1)   Szolgáltató:

a)  A Horoszcoop webáruház (továbbiakban Webáruház) üzemeltetője a Horoszcoop Anyagmozgatás Kft. (továbbiakban Horoszcoop)

b)  Székhely és levelezési cím: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 90.

c)  Cégjegyzékszám: 13-09-140861

d)  Adószám: 13230915-2-13.

e)  Bank: MKB BANK Zrt.

f)   Bankszámlaszám: 10300002-20197090-00003285

g)  Internet: www.yale-targonca.hu

h)  E-mail: info@yale.horoszcoop.hu

i)  Telefonszám: +36-29-550-744

2)   Vásárló (továbbiakban Vásárló):

a)  A Webáruházban csak érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók vásárolhatnak.

II.     Szerződés tárgya és annak jellemzői

1)   A szerződés tárgya a Webáruházban feltüntetett és megvásárolható termékek köre.

2)   A Horoszcoop által forgalmazott további termékeket a Webáruházon keresztül megvásárolni nem lehet.

3)   A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.

4)   A minimális rendelés összeg nincs meghatározva

5)   A termékek árai:

a)  A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (ÁFA-val) emelt árai vannak feltüntetve.

b)  A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.

c)  A Horoszcoop az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

III.    A szerződés területi hatálya

1)   A Webáruházban csak a Magyar Köztársaság területére címzett megrendelések kerülnek elfogadásra.

2)   A nem a Magyar Köztársaság területére szóló postai és egyéb címre szóló megrendelések érvénytelenek.

IV.    Regisztráció

1)   A Webáruházban történő vásárláshoz regisztrációra van szükség. A regisztráció a főoldalon található „regisztráljon” link alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.

2)   A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba. Mindezeken kívül a Vásárló szállítási és számlázási adataira, valamint egy valós e-mail cím megadására van szükség.

3)   A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a Webáruházba történt belépést követően – a „Fiókom” linknél bármikor módosíthatja.

4)   A Horoszcoop nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.

5)   A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával a Horoszcoop webáruház Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja.

6)   A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a horoszcoop@horoszcoop.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Horoszcoop bármikor törli.

V.     A szerződés létrejötte

1)   Általános tudnivalók

a)  A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.

b)  A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését csak a Webáruházon keresztül adhatja le. Telefonon, e-mailben és egyéb, az V.1)a) pontban nem ismertetett módon megrendelést leadni a webáruházban használatos feltételek mellett nem lehet.

c)  A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását a horoszcoop@horoszcoop.hu e-mail címre küldött levélben kérheti.

d)  A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Horoszcoop részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.

e)  A Horoszcoop – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik jelen ÁSZF VI.1)d) pontjában meghatározott, Horoszcoop által vállalt maximális szállítási határidővel.

f)   A szerződések magyar nyelvűek és írásban készülnek, melyeket a Horoszcoop saját azonosítószámmal lát el. A szerződések utóbb hozzáférhetőek.

2)   A szerződés létrejötte házhozszállítás esetén:

a)  Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Horoszcoop az V.1) e) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) postázásra került(ek)-e.

b)  Házhozszállítás esetén a Horoszcoop és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés a Horoszcoop által a V.2)a) pontban meghatározott visszaigazoló e-mail-lel jön létre.

c)  Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az V.1)e) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy a Horoszcoop ajánlati kötöttsége, valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A Horoszcoop ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

3)   A szerződés teljesülése:

a)  A szerződés teljesítésének határideje – a postázás megtörténtéről szóló e-mail elküldésétől számított – 10 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.

b)  Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a Horoszcoop a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

VI.    Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek

1)   Házhozszállítás utánvéttel

a)  A Webáruházban megrendelt termékek házhozszállítását a trans-o-flex Hungary Kft. végzi.

b)  A trans-o-flex által kiszállított csomagok tömege nem haladhatja meg a 100 kg-ot

c)  Amennyiben a megrendelés értéke nem haladja meg azt az értéket, ahol a házhozszállítás már ingyenes és a megrendelt termékeket több mint 1 csomagban kell kiszállítani, mert

–   a biztonságos szállításhoz a megrendelt termékek összsúlya ezt indokolja és/vagy

–   a csomagoláshoz szükséges doboz mérete meghaladja a maximális körméretet,

akkor a Horoszcoop ügyfélszolgálata erről a Vásárlót a horoszcoop@horoszcoop.hu e-mail címről küldött e-mailben hivatalosan tájékoztatja, és a Vásárlónak lehetősége van a tájékoztatás alapján a megrendelését visszavonni.

d)  A termékek szállítási határideje 2-5 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőn belül nem tud megvalósulni, a Horoszcoop ügyfélszolgálata tájékoztatja a Vásárlót és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.

e)  A házhozszállítás díjai a következők:

– A személyes átvétel minden esetben ingyenes, a termék csomagolására, autóra helyezésére nem számítunk fel külön díjat

– Utánvétel összege 300 Ft

Sávosan az alábbi díjakat számolja a rendszer a szállításnál:

1 kg-ig: 850
2 kg-ig: 900
3 kg-ig: 1000
4 kg-ig: 1200
5 kg-ig:1500
5-10 kg: 1800
10-15 kg: 1950
15-20 kg: 2300
20-25 kg: 2500
25-30 kg: 2900
30-40 kg: 3400
40-50 kg: 3500
50-60 kg: 3800
60-70 kg: 4200
70-80 kg: 4600
80-90 kg: 5000
90 felett: 15000

f)   Házhozszállítás esetén a termékeket a Horoszcoop munkatársa csomagolja be, mely szolgáltatásért külön díj nem kerül felszámításra.

g)  A Webáruházban megrendelt termékek vételárát, valamint a házhozszállítás díját a vásárló a trans-o-flex Hungary Kft-nek fizeti ki. Valamennyi csomag esetében mellékelten megtalálható

–   a termékek vételárát, valamint az egyéb járulékos költségeket tételesen tartalmazó áfa-s számla, valamint

–   a megrendelés napján érvényes, írásba foglalt Általános Szerződési Feltételek.

VII.   A szerződéstől való elállás

1)   A Vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas.

2)   A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, vagy ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés létrejöttét megerősítő és a szerződés rendelkezéseit tartalmazó feltételeket, akkor ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

3)   A termék visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. A Horoszcoop köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak.

VIII.  Adatvédelem és hírlevél

1)   Adatvédelem

a)  A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként regisztráljon, és a regisztráció során a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja.

b)  A regisztráció során a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a Horoszcoop bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.

c)  A Horoszcoop kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.

d)  A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az horoszcoop@horoszcoop.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján bármikor töröljük.

2)   Hírlevél

a)  A Horoszcoop kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.

b)  A Horoszcoop nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a Horoszcoop-pal kapcsolatos információkról.

c)  A Horoszcoop hírlevelét csak az arra feliratkozott felhasználók kapják, akiknek bármikor lehetősége van a hírlevelet lemondani.

IX.    Szavatosság és jótállás

1)   A Horoszcoop az általa forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállal, vagy vállalnak a Horoszcoop beszállítói.

2)   A szavatosság időtartama 6 (hat) hónap és a szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére.

3)   A Horoszcoop az általa a Webáruházban forgalmazott termékekre jótállást nem vállal, kivéve a Horoszcoop saját márkás termékeire a külön jótállási feltételek alapján.

4)   A jótállási feltételek a termék beszállítója alapján érvényes jótállási feltételek alapján érvényesek.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..